Info2018-11-24T21:03:24+00:00

Stoppa Gröna Lunds nuvarande expansionsplaner!

– en möjlighet att förbättra Stockholm

  • Djurgården är unik. Ytterst få världsmetropoler kan stoltsera med en centralt belägen park av dylik magnitud. Nationalstadsparken är en grön oas mitt i det urbana landskapet, med pärlor som Skansen, Vasamuséet och Gröna Lund.
  • Djurgården är klassad som ett riksintresse, vilket innebär att dess natur och kulturhistoriska miljöer skall skyddas mot all form av exploatering som inverkar negativt på skyddsvärdena.
  • Den tilltänkta expansionen av Gröna Lund innebär att nöjesparken – visuellt sett – nära dubblerar den existerande nöjesparkens vattenlinje och då med ökad front mot centrala Stockholm. Den tivolimässiga stadsbild som idag är koncentrerad till en udde kommer att breda ut sig över en betydande del av Djurgårdsstranden. Den nya detaljplanen föreslår att vi från Stockholms inlopp, Södermalm, Skeppsholmen, Gamla Stan och Strandvägen skall få ytterligare 100 meter högrest nöjespark att blicka ut över. Är detta verkligen vad Djurgården och Stockholm behöver?
  • Istället för att, precis som Stockholm är uppbyggt, låta ett promenadstråk uppta markytan längs vattnet, skall den ytan också exploateras för den nya tivoliverksamheten. Att ”strandpromenaden” ersätts med nya permanenta bryggor ute i vattnet strider mot den sedan länge etablerade principen att inte exploatera Stockholms värdefulla vattenspeglar.
  • Detta är inte bara en onödig kommersialisering av Nationalstadsparken, utan har dessutom enligt oss en direkt skadlig inverkan på Stockholms stadsbild. Gröna Lund är populärt, men få människor påstår att fler höga åkattraktioner kan bidra till att försköna stadens silhuett. Tvärtom.
  • Syftet med Gröna Lunds planerade expansion är till syvende och sist att bygga ännu fler åkattraktioner nära strandkanten. För att hålla jämna steg med andra nöjesparker i världen är det tänkbart att Gröna Lund dessutom kommer att behöva högre, snabbare och mer avancerade attraktioner i framtiden.
  • Vi tycker att både stockholmarna och Stockholms vackraste park förtjänar något bättre än mer lyckohjul, sockervadd och berg- och dalbanor. Det är helt enkelt inte klok stadsplanering att använda en av Stockholms vackraste tomter till att ge oss mer av det vi redan har.
  • Istället bör tomten nyttjas till något som tillför Stockholm och Djurgården något nytt, både vad gäller innehåll och utseende.
  • Vi föreslår att staden och/eller Gröna Lund genomför en tävling, öppen för allmänheten, om hur tomten kan användas på bästa sätt. Att på detta sätt involvera medborgarna vore en behövlig demokratisk välgärning i Stockholms stadsbyggnadspolitik. I en sådan tävling kan naturligtvis också Gröna Lunds nuvarande förslag utgöra ett av tävlingsbidragen.

  • och sympatiserar med organisationen Djurgårdens Vänner (www.djurgardensvanner.org) åsikter/rekommendationer.