Nya förslag2018-11-24T20:48:07+00:00

Utlys en tävling!

Nuvarande förslag till detaljplan för Skeppsholmsviken missgynnar Stockholms stadsbild och tillför inte Djurgården något nytt i attraktionsvärde. Stockholm behöver inte fler högresta torn, neonfärgade stålkonstruktioner samt mer av sockervadd och spel. Ge staden något nytt istället, något som lyfter Djurgårdens attraktionskraft. Varför inte en plats utan entréavgifter som är öppen under årets alla dagar? Ett förslag som tillåter en ökad färjetrafik och öppnar upp för kajstråk på land. Skeppsholmsviken är navet för Djurgårdens besöksmål (Vasamuséet, Skansen, Gröna Lund, Liljevalchs, Cirkus m. fl.) och behöver vara en öppen plats. Vi förespråkar att Stadsbyggnadskontoret skall se över fler alternativ för  Skeppsholmsviken, en av Stockholms absolut vackraste sjötomter och en av få lediga med kvällssol.

Detta var Gröna Lunds planer 2009. Nu har inga skisser eller bilder presenterats som visar åkattraktionernas dominerande effekt på stadsbilden.